[1]
Dwi, N. and Kurniawati, S.L. 2022. PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, INTELLECTUAL CAPITAL DAN SHARIA COMPLIANCEC TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH . Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam. 8, 1 (Jun. 2022), 24–33. DOI:https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5374.