1.
Jamhur M, Trihantana R. PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH. JN [Internet]. 2017 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 23];3(1):315-2. Available from: https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/781