Jamhur, Mulyaningsih, and Rully Trihantana. “PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH”. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 3, no. 1 (August 10, 2017): 315–325. Accessed June 23, 2024. https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/781.