Yose, M., and R. Trihantana. “PERAN SERTA DAN MEKANISME BANK SYARIAH PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI DI BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT”. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, vol. 3, no. 2, Dec. 2017, pp. 403-2, doi:10.30997/jn.v3i2.814.