Jamhur, M., and R. Trihantana. “PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH”. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, vol. 3, no. 1, Aug. 2017, pp. 315-2, doi:10.30997/jn.v3i1.781.