[1]
M. Jamhur and R. Trihantana, “PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH”, JN, vol. 3, no. 1, pp. 315–325, Aug. 2017.