Jamhur, M. and Trihantana, R. (2017) “PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH”, NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 3(1), pp. 315–325. doi: 10.30997/jn.v3i1.781.