Yose, Mardiana, and Rully Trihantana. 2017. “PERAN SERTA DAN MEKANISME BANK SYARIAH PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI DI BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT”. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 3 (2):403-23. https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814.