Jamhur, Mulyaningsih, and Rully Trihantana. 2017. “PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH”. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 3 (1):315-25. https://doi.org/10.30997/jn.v3i1.781.