Jamhur, M., & Trihantana, R. (2017). PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 3(1), 315–325. https://doi.org/10.30997/jn.v3i1.781