[1]
Ali, R.U., Aziz, I.A. and Ibnu, A.R. 2023. STUDI KOMPARASI MINAT MASYARAKAT MENGGADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA DAN PEGADAIAN SYARIAH . NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah. 9, 1 (Jun. 2023), 21–31. DOI:https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448.