[1]
Jamhur, M. and Trihantana, R. 2017. PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah. 3, 1 (Aug. 2017), 315–325. DOI:https://doi.org/10.30997/jn.v3i1.781.