Huri, Rifa Ulfayati, Sukarelawati Sukarelawati, and Maria Fitriah. “PERILAKU SOSIAL MUSLIM TERHADAP LGBT DALAM FILM CINTA FIISABIILILLAH VERSI YOUTUBE”. JURNAL KOMUNIKATIO 5, no. 1 (April 30, 2019). Accessed October 27, 2021. https://ojs.unida.ac.id/JK/article/view/1690.