Rahmah, Maudina, Sukarelawati Sukarelawati, and Maria Fitriah. “HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MAHASISWA MENGGUNAKAN JENIS APLIKASI GADGET DENGAN KEPEKAAN SOSIAL”. JURNAL KOMUNIKATIO 4, no. 2 (October 1, 2018). Accessed December 9, 2021. https://ojs.unida.ac.id/JK/article/view/1215.