[1]
Laila Afrilia Riyadi, Ana Fitriana Poerana, and Nurkinan, “REPRESENTASI RASA KEHILANGAN PADA IKLAN XL AXIATA VERSI ‘PESAN UNTUK RAKA’ DI YOUTUBE (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA IKLAN YOUTUBE): (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Iklan Youtube)”, JK, vol. 8, no. 1, pp. 1–18, Apr. 2022.