[1]
M. Rahmah, S. Sukarelawati, and M. Fitriah, “HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MAHASISWA MENGGUNAKAN JENIS APLIKASI GADGET DENGAN KEPEKAAN SOSIAL”, JK, vol. 4, no. 2, Oct. 2018.