Laila Afrilia Riyadi, Ana Fitriana Poerana and Nurkinan (2022) “REPRESENTASI RASA KEHILANGAN PADA IKLAN XL AXIATA VERSI ‘PESAN UNTUK RAKA’ DI YOUTUBE (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA IKLAN YOUTUBE): (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Iklan Youtube)”, JURNAL KOMUNIKATIO, 8(1), pp. 1–18. doi: 10.30997/jk.v8i1.4774.