Huri, Rifa Ulfayati, Sukarelawati Sukarelawati, and Maria Fitriah. 2019. “PERILAKU SOSIAL MUSLIM TERHADAP LGBT DALAM FILM CINTA FIISABIILILLAH VERSI YOUTUBE”. JURNAL KOMUNIKATIO 5 (1). https://doi.org/10.30997/jk.v5i1.1690.