Rahmah, Maudina, Sukarelawati Sukarelawati, and Maria Fitriah. 2018. “HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MAHASISWA MENGGUNAKAN JENIS APLIKASI GADGET DENGAN KEPEKAAN SOSIAL”. JURNAL KOMUNIKATIO 4 (2). https://doi.org/10.30997/jk.v4i2.1215.