(1)
Laila Afrilia Riyadi; Ana Fitriana Poerana; Nurkinan. REPRESENTASI RASA KEHILANGAN PADA IKLAN XL AXIATA VERSI “PESAN UNTUK RAKA” DI YOUTUBE (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA IKLAN YOUTUBE): (Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Iklan Youtube). JK 2022, 8, 1-18.