(1)
Rahmah, M.; Sukarelawati, S.; Fitriah, M. HUBUNGAN ANTARA KECENDERUNGAN MAHASISWA MENGGUNAKAN JENIS APLIKASI GADGET DENGAN KEPEKAAN SOSIAL. JK 2018, 4.