[1]
Laila Afrilia Riyadi, Ana Fitriana Poerana and Nurkinan 2022. REPRESENTASI RASA KEHILANGAN PADA IKLAN XL AXIATA VERSI “PESAN UNTUK RAKA” DI YOUTUBE (ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES PADA IKLAN YOUTUBE): (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Iklan Youtube). JURNAL KOMUNIKATIO. 8, 1 (Apr. 2022), 1–18. DOI:https://doi.org/10.30997/jk.v8i1.4774.