Waliyudin, M. ., Rochman, N., & Fanani, M. Z. (2023). SERANGAN Spodoptera frugiperda J.E SMITH (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) DAN PARASITOIDNYA DI KABUPATEN/KOTA BOGOR, INDONESIA: Attack of Spodoptera frugiperda J.E Smith (Lepidoptera: Noctuidae) and Its Parasitoid in Parts of Bogor, Indonesia. JURNAL AGRONIDA, 9(2), 93–102. https://doi.org/10.30997/jag.v9i2.10171