Agusta, E. N. “FORMULASI NORI ARTIFISIAL BERBAHAN BAKU BAYAM (Amaranthus Hybridus L.)”. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, vol. 3, no. 1, Jan. 2018, pp. 019-27, doi:10.30997/jah.v3i1.685.