Agusta, E. N. (2018) “FORMULASI NORI ARTIFISIAL BERBAHAN BAKU BAYAM (Amaranthus hybridus L.)”, JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 3(1), pp. 019–027. doi: 10.30997/jah.v3i1.685.