Agusta, Eka Nurul. 2018. “FORMULASI NORI ARTIFISIAL BERBAHAN BAKU BAYAM (Amaranthus Hybridus L.)”. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL 3 (1):019-027. https://doi.org/10.30997/jah.v3i1.685.