UZWATANIA, F.; GINANTAKA, A.; HASANAH, D. N. Formulasi Sabun Mandi Transparan Halal Ekstrak Rosella dengan Dietanolamida sebagai Surfaktan. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 066–076, 2020. DOI: 10.30997/jah.v6i1.2627. Disponível em: https://ojs.unida.ac.id/Agrohalal/article/view/066-076. Acesso em: 6 feb. 2023.