Agusta, E. N. (2018). FORMULASI NORI ARTIFISIAL BERBAHAN BAKU BAYAM (Amaranthus hybridus L.). JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 3(1), 019–027. https://doi.org/10.30997/jah.v3i1.685