[1]
Agusta, E.N. 2018. FORMULASI NORI ARTIFISIAL BERBAHAN BAKU BAYAM (Amaranthus hybridus L.). JURNAL AGROINDUSTRI HALAL. 3, 1 (Jan. 2018), 019–027. DOI:https://doi.org/10.30997/jah.v3i1.685.