[1]
Rifqi, M., Sumantri, N.O. and Amalia, L. 2022. Kadar Gula Reduksi, Sukrosa, Serta Uji Hedonic pada Hard Candy dari Penambahan Ekstrak Jagung Manis (Zea mays saccharata), Sukrosa, dan Madu. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL. 8, 1 (Apr. 2022), 75–85. DOI:https://doi.org/10.30997/jah.v8i1.5376.