[1]
Uzwatania, F., Ginantaka, A. and Hasanah, D.N. 2020. Formulasi Sabun Mandi Transparan Halal Ekstrak Rosella dengan Dietanolamida sebagai Surfaktan. JURNAL AGROINDUSTRI HALAL. 6, 1 (Apr. 2020), 066–076. DOI:https://doi.org/10.30997/jah.v6i1.2627.