PERTIKAIAN COMANGO TERHADAP HAK ASASI MELAYU-ISLAM DI MALAYSIA: SATU KAJIAN STRATEGIK EKONOMI POLITIK

Mohammad Afiq Shafirin

Abstract


Kertas kerja ini membincangkan berkenaan pertikaian COMANGO terhadap hak asasi Melayu-Islam di Malaysia dari perspektif kajian strategik ekonomi politik. Pertubuhan Bukan Kerajaan atau Non-govenmental Organization (NGO) yang berorientasikan pemikiran demokrasi liberal Barat seperti Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Sister In Islam (SIS), Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH) dan Coalition of Malaysian NGOs in the UPR Process (COMANGO) telah memperjuangkan berkaitan isu-isu hak asasi manusia, hak sama rata terhadap wanita, keperluan untuk mendapatkan akses media yang adil dan kebebasan untuk bersuara. Dari pada beberapa pertubuhan tersebut, COMANGO dilihat aktif mempertikaikan hak asasi Melayu-Islam di Malaysia. Permasalahan ini timbul apabila COMANGO yang dibentuk dengan tujuan memperjuangkan hak asasi manusia di Malaysia telah menyuarakan pendapat dan membuat pelbagai tuntutan dan pertikaian yang jelas menyentuh isu-isu sensitiviti masyarakat Melayu-Islam di Malaysia. Daripada permasalahan tersebut, maka dalam kajian ini, pengkaji ingin meneliti pertikaian yang dilakukan oleh COMANGO terhadap hak asasi Melayu-Islam di Malaysia dari sudut kajian strategik ekonomi politik. Dengan menggunakan kajian dokumen dan analisis kandungan, hasilnya didapati bahawa kekuatan politik dan ekonomi COMANGO merupakan faktor utama NGO tersebut aktif dalam mempertikaikan hak asasi Melayu-Islam di Malaysia

Keywords


Pertubuhan COMANGO; Hak Melayu-Islam; Ekonomi Politik

Full Text:

PDF

References


A. Karim Omar. (2013, September 27). COMANGO – Talibarut Asing? [Blog post]. Diakses daripada https://akarimomar.wordpress.com/2013/09/27/comango-talibarut-asing/

Anwar Omar Din. (2011). Asal-usul orang Melayu: Menulis semula sejarahnya. Jurnal Melayu, 7, 1-82.

Asyraf Farique. (2016, Januari 23). NED & Projek Demokrasi Liberal Di Malaysia [Blog post]. Diakses daripada https://aidcnews.wordpress.com/2016/01/23/ned-projek-demokrasi-liberal-di-malaysia/

At meeting with Maria Chin, Ambiga, NGO leaders, Obama says US backs their ‘work’. (2015, November 21). Malay Mail. Diakses daripada

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/at-meeting-with-maria-chin-ambiga-ngo-leaders-obama-says-us-backs-their-wor

Azril Mohd Amin. (2012, Mac 29). Prinsip-prinsip Yogyakarta: Agenda bahaya berselindung di sebalik topeng hak asasi manusia [Blog post]. Diakses daripada https://azrilmohdamin.com/2012/03/29/prinsip-prinsip-yogyakarta-agenda-bahaya-berselindung-di-sebalik-topeng-hak-asasi-manusia/

Azyyati Mohd Nazim, Fariza Md. Sham & Salasiah Hanin Hamjah. (2014). Peranan NGO Islam dalam merealisasikan pendekatan Islam Hadhari di Malaysia. Jurnal Hadhari, 6(1), 1-12.

Centre For Human Rights Research and Advocacy [CENTHRA]. (2016). Human rights in Malaysia: A report prepared as part of the universal periodic review process for Malaysia. Putrajaya: CENTHRA.

COMANGO pertubuhan haram- KDN. (2014, Februari 15). Berita Harian. Diakses daripadahttp://www2.bharian.com.my/bharian/articles/2014021505361320140215053613/Article

Harith Umair. (2014, Disember 18). Media liberal dan agenda asing – Adakah Malaysiakini terlibat? [Blog post]. Diakses daripada

http://www.ismakualaterengganu.com/2014/12/media-liberal-dan-agenda-asing-adakah.html

Hashim Hj. Musa. (2006). Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam ke arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. Dlm. Hashim Yaacob & Hamedi Mohd Adnan (Eds.), Melayu Islam dan pendidikan (pp. 15-89), Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Haslina Ibrahim. (2011). Dari kepelbagaian agama kepada pluralisme agama: sejarah perkembangan. Kertas Kerja Seminar Al-Qur'an dan Cabaran Pluralisme Agama: Pengajaran Masa Lalu, Keperihalan Semasa dan Hala Tuju Masa Depan. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Honey Tan. (2013, Oktober 21). Malaysia’s 2nd Universal Periodic Review (UPR): Day 1 – lobbying at the UN Human Rights Council [Blog post]. Diakses daripada http://empowermalaysia.org/blog/2013/10/23/malaysias-2nd-upr-day1-repor/

In intimate meet, Obama lends ear to human rights issues in Malaysia. (2014, April 28). Malay Mail. Diakses daripada

http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/in-intimate-meet-obama-lends-ear-to-human-rights-issues-in-malaysia

Ishay, M. (2008). The history of human right: From ancient times to the globalization era. London, England: University of California Press.

Jabatan Agama Islam Selangor [JAIS]. (2011). Sister In Islam: Wajah gerakan Liberalisme di Malaysia?. Jabatan Agama Islam Selangor, 51–79.

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. (2017). Statistik Pendaftaran Pertubuhan Tahun 2017. Diakses daripada http://www.ros.gov.my/index.php/my/statistik-perkhidmatan/statistik-pendaftaran

Khairul Azhar Meerangani, Syamsul Azizul Marinsah, Muhamad Asyraf Ahmad Termimi, Muhammad Ikhlas Rosele, & Rahimin Affandi Abdul Rahim. (2013). Hak asasi bukan Muslim di Malaysia: Analisis isu terpilih. Kertas kerja International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society (ISLAC). Universiti Sultan Zainal Abidin.

Lajnah Penyelidikan Undang-Undang. (2010). Perlembagaan Persekutuan. Petaling Jaya: International Law Book Services.

Mohd Faizal Musa. (2015). Pengantar hak asasi manusia moden dan hujah sangkalan ia bertentangan dengan Islam. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 3(3), 79-94. doi:10.17576/IMAN.2015.0303.08

Mohd Syakir Mohd Rosdi. (2014). Ekonomi politik Islam:Teori dan falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Azizuddin Mohd Sani. (2002). Hak asasi dan hak bersuara: Menurut pandangan Islam dan Barat. Pahang: PTS Publications & Distributors.

Muhammad Syukri Salleh. (2016, Mac 23-26). Ekonomi politik zakat. Kertas Kerja Bengkel Sumbang Saran Pemikiran Hala Tuju Zakat Pulau Pinang. Selangor: Cyberview Resort & Spa, Cyberjaya.

National Endowment for Democracy [NED]. (n.d.). Diakses daripada

http://www.ned.org/about/

Nazri Muslim. (2014). Islam dan Melayu dalam perlembagaan: Tiang seri hubungan etnik di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

NGO penuhi keperluan sosial rakyat. (2014, November 6). Berita Harian. Diakses daripada http://www.bharian.com.my/node/15982

Open Society Institute [OSI]. (n.d.). Diakses daripada

https://www.opensocietyfoundations.org/about/history

Suara Rakyat Malaysia [SUARAM]. (n.d.). Diakses daripada http://www.suaram.net/

The Coalition of Malaysian NGOs in the UPR process (COMANGO). (2013). Stakeholder report on Malaysia for 17th session in the 2nd cycle of the HRC’S Universal Periodic Review in 2013. Diakses daripada http://www.suaram.net/?attachment_id=5504

Yusri Mohamad. (2010). Ancaman pluralisme agama di Malaysia: Satu tinjauan awal. Kertas Kerja Wacana Membanteras Pluralisme Agama dan Pemurtadan Umat. Kuala Lumpur.

Zakaria Stapa, Noranizah Yusof, & Abdul Fatah Shahrudin. (2012). Islam asas pembentukan jati diri bangsa Melayu-Muslim. Jurnal Hadhari Special Edition, 129-141.
DOI: https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.907

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM

Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam (Journal of Islamic Economic) published by Sharia Economic Study Program Faculty of Islamic Economic Djuanda University Bogor

P-ISSN: 2442-4420
E-ISSN: 2528-6935

Indexed by:

           

 

View My Stats

Creative Commons License
Jurnal Syarikah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.