EKONOMI POLITIK INSTITUSI ZAKAT: SATU PENELITIAN TERHADAP INSTITUSI ZAKAT DI PULAU PINANG

Mohammad Najwa

Abstract


Institutional charity is a charity trustee body appointed by the Islamic government for a state or country aimed at governing the collection and distribution of zakat and all related recipients. In Malaysia, zakat management is under the responsibility of His Royal Highness (HRH) Sultan or King. However, for those states that do not have the monarch as Melaka, Sabah, Sarawak and Penang, zakat management is under the responsibility of His Majesty the Yang Di-Pertuan Agong (SPBA). In most states, the management and administration of charity performed by the State Islamic Religious Council (MAIN) and the state government as a representative of each of the sultan or king. Even so, the state of Malacca, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor and Penang, management and administration is carried out by the institution's corporate charity. Out of the total of the country, the management and administration of the zakat institution in Penang is unique because the Penang State Government administration headed by a non-Muslim. The question is, how is the political economy of charity institutions in Penang under the administration of the state government led by the non-Muslim? Are the Penang state government plays a role in determining the direction of zakat institutions governance in Penang? Based on these issues, the study was conducted to identify and analyze the political economy of charity institutions in Penang. This study was performed using two methods of data collection, namely the first, methods study the document; and second, the interview method. The data collected is then analyzed using content analysis. The results of the analysis, it can be concluded three things. First, the establishment of Zakat Pulau Pinang (ZPP) is a strategy Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) to strengthen the political economy of charity institutions in Penang. Second, the economy and politics mutually need each other in charity governance institutions in Penang. Third, the political economy of charity institutions in Penang has made zakat governance in Penang more systematic and professional and have a positive impact on the improvement of collection and distribution of zakat in Penang.

Keywords: Political Economy, Political Economy Institutions Zakat, Zakat Institution in Penang

Keywords


Political Economy, Political Economy Institutions Zakat, Zakat Institution in Penang

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Mohammad Salleh. 2011. Realiti Agihan Zakat di Pulau Pinang: Saradiri atau produktif? Dlm. Muhammad Syukri Salleh, Mohammad Salleh Abdullah & Zahri Hamat (Ed.), Tranformasi zakat: Dari zakat saradiri kepada zakat produktif (pp.251-285). Pulau Pinang: Katarsis Enterprise @ Printa Printing Sdn. Bhd.

Ahmad, Sanep, Hairunnizam Wahid dan Adnan Mohamad. 2006. Penswastaan Institusi Zakat Dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal. International Journal of Management Studies 13:2: 175-195.

Ahmad, Shofian dan Luqman Mahadi. 2013. Pelaburan Wang Zakat Oleh Institusi Zakat Menurut Pandangan Islam. Jurnal Kanun DBP. Jil. 10, Bil. 4: 122-135.

Bakar, Mohamad Zaini Abu. 2011. Prinsip-Prinsip Tadbir Urus Dalam Transformasi Institusi Zakat. Dlm. Muhammad Syukri Salleh, Mohammad Salleh Abdullah & Zahri Hamat (Ed.), Tranformasi zakat: Dari zakat saradiri kepada zakat produktif (pp.285-294). Pulau Pinang: Katarsis Enterprise @ Printa Printing Sdn. Bhd.

Hassan, Nik Mustapha Nik. 2001. Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif Islam. Kuala Lumpur: IKIM.

Hussain, Md Hairi Md. 1999. Keberkesanan Sistem Agihan Zakat: Suatu Pandangan Awal. Laporan Kajian. Fakulti Perakaunan. Universiti Utara Malaysia.

Hussain, Md Hairi Md, Kamil Md. Idris dan Ram Al-Jaffri Saad. 2012. Ketelusan Di Dalam Tadbir Urus Institusi Zakat. Prosiding Seminar Isi-isu Kontemporari Zakat di Malaysia yang dibentangkan di My Hotel, Bandar Kuah, Langkawi pada 22-25 November 2012.

Ibrahim, Patmawati Hj. 2008. Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirical. Jurnal Syariah, Jil. 16, Bil. 2: 223-244

JAWHAR. 2010. Pusat pungutuan zakat di Malaysia. Diakses daripada http://www.jawhar.gov.my/pusat-pungutan-zakat/ pada 10 Disember 2015.

Kader, Radiah Abdul, Hairunnizam Wahid dan Sanep Ahmad. 2010. Cadangan Melokalisasikan Pengagihan Zakat: Persepsi Terhadap Amil Dan Penerima Zakat. Kajian rintis Penyelidikan di bawah geran UKM-Gup-JKKBG-08-03-2009.

MAIWP. 2006. Laporan Tahunan MAIWP 2006. Diakses daripada http://www.maiwp.gov. my/i/index.php/perkhidmatan-kami/muatturun/category/23-laporan-tahunan pada 20 Oktober 2015.

Roketkini.com. 2015. Walaupun Tiada Lagi Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang, Pentadbiran CAT diteruskan dengan Sokongan PKR dan Wakil Tunggal PAS. Diakses daripada http://www.roketkini.com/2015/07/02/walaupun-tiada-lagi-kerajaan-pakatan-rakyat-di-pulau-pinang-pentadbiran-cat-diteruskan-dengan-sokongan-pkr-dan-wakil-tunggal-pas/ pada 20 Ogos 2016.

Rosdi, Mohd Syakir Mohd. 2010. Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Pembangunan Ekonomi Politik Islam di Malaysia. Disertasi. Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam), Universiti Sains Malaysia.

Rosdi, Mohd Syakir Mohd. 2012. Erti Ekonomi Politik Islam. Artikel yang dibentangkan di Bengkel Reseach University Team (RUT), bertempat di C06, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, USM, anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) pada 23-24 Mei 2012.

Rosdi, Mohd Syakir Mohd. 2014. Ekonomi Politik Islam: Teori dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sulong, Jasni dan Anwar Mohd Ali. 2012. Kajian Perbandingan dalam Pentadbiran Undang-Undang Kutipan Zakat di Provinsi Aceh dan Negeri Kedah. Jurnal Kajian Malaysia. Volume 30 No. 1: 107-138.

Tarimin, Mujaini. 2006. Zakat Menuju Pengurusan Profesional. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distrubutions Sdn. Bhd.

Zakat Pulau Pinang. 2013. Maklumat Korporat dan Sejarah Penubuhan ZPP. Diakses daripada http://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/info-zpp/maklumat-korporat pada 20 Disember 2015.
DOI: https://doi.org/10.30997/jsei.v3i1.714

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 JURNAL SYARIKAH

Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam (Journal of Islamic Economic) published by Sharia Economic Study Program Faculty of Islamic Economic Djuanda University Bogor

P-ISSN: 2442-4420
E-ISSN: 2528-6935

Indexed by:

           

 

View My Stats

Creative Commons License
Jurnal Syarikah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.